Hala z wiatą i pomieszczeniami socjalnymi

16 000 zł /miesiąc