Zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko

2 414 000 zł

Szczegóły oferty

Do sprzedania teren na przedsięwzięcia wg. MPZP: „zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko” 

Zawiercie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
Działki o numerach:
5/112
78/2
5/1
8/3

Tutaj lokalizacja w geoportalu:
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7335778

Powierzchnia razem 24 381m2

Cena: 99zł/m2 netto

Forma własności: Pełna Własność

– Wskaźnik terenu biologicznie czynnego – minimalny 15%
– Wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalny 70%

W miejscowym Planie działki oznaczone 7PU
Poniżej fragmenty z uchwały:

UCHWAŁA NR LII/499/18
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
z dnia 28 marca 2018 r.

(str. 9.)
5) na terenach oznaczonych symbolami: od 1P do 7P, 3PU, 4PU, 5PU, 6PU, 7PU dopuszcza się lokalizację
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
dla których ocena oddziaływania
na środowisko jest wymagana oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagana, za 
wyjątkiem: przedsięwzięć związanych z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami 
promieniotwórczymi, elektrowni konwencjonalnych i elektrociepłowni na paliwa kopalne, związanych
z wytwarzaniem środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych, składowisk odpadów, spalarni 
odpadów i zwłok, związanych z chowem lub hodowlą zwierząt;

(str. 24.)
5) na terenach oznaczonych symbolami od 1P do 7P, 6PU, 7PU dopuszcza się lokalizację wysokowydajnych 
zakładowych oczyszczalni ścieków przemysłowych ukierunkowanych na usuwanie zanieczyszczeń
specyficznych związanych z technologią działalności danego podmiotu
, przy zachowaniu przepisów 
odrębnych z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska i Prawa wodnego.

(str. 25.)
2) na terenach oznaczonych symbolami 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 7P oraz od 3PU do 7PU dopuszcza się lokalizację
obiektów związanych ze zbieraniem, magazynowaniem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów – w tym 
obcych, które wykorzystywane będą wyłącznie w procesach technologicznych związanych z produkcją
przemysłową realizowaną na terenach 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 7P oraz od 3PU do 7PU, zgodnie 
z przeznaczeniem terenu określonym w planie; 

Proszę o kontakt telefoniczny
opowiem więcej i pokażę szczegóły.

Tomasz Barłożek
tel. 508 370 474

  • ID: 997362
  • Opublikowano: 24 maja 2024
  • Aktualizacja: 24 maja 2024
  • Wyświetleń: 55