3000m2 na „skrzyżowaniu” A1 i DK1

549 000 zł

Szczegóły oferty

Sprzedam działkę w bardzo dobrej lokalizacji
w bezpośrednim sąsiedztwie Drogi Krajowej nr.1
i autostrady A1 (600m)

Teren leży „praktycznie na skrzyżowaniu”
A1, DK1 i DK91

Częstochowa ul. Połaniecka.
Nr Działek 588/12  oraz 588/16 obręb 429 Rząsawy.

Dojazd z dwóch stron, tj. Formalny dojazd od ul. Połanieckiej
oraz alternatywny dojazd wzdłuż DK1.

Na przedmiotowym terenie znajduje się budynek usługowy ok 100m2,
w stanie: do remontu lub przebudowy.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
w całości oznaczona symbolem UP9
UCHWAŁA NR 94.VIII.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 14 marca 2019 r

Poniżej fragment dotyczący tego terenu (UP9)

§ 24. 
4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UP9 ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) tereny zabudowy usługowej,
b) tereny zabudowy produkcyjnej nieuciążliwej;
2) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
wprowadza się zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z dopuszczeniem 
zachowania istniejących w dniu uchwalenia planu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z możliwością
rozbudowy lub nadbudowy budynków o tej funkcji;
3) wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania zabudowy:
a) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej:
– maksymalna – 1,8,
– minimalna – 0,05,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – do 0,6,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej – 20%,
d) maksymalna wysokość zabudowy i gabaryty obiektów:
– budynki usługowe i produkcyjne – o wysokości do 12 m,
– budynki mieszkalne jednorodzinne – o wysokości do 10 m,
– wiaty – o wysokości do 8 m,
wysokość pozostałych nowych obiektów budowlanych – do 40m

Nadaje się na budowę obiektu komercyjnego
dla którego ważne jest,
by być blisko głównych szlaków komunikacyjnych.

Więcej szczegółów opowiem na prezentacji
lub proszę o kontakt:
Tomasz Barłożek tel. 508 370 474

Agentów nieruchomości, którzy chcieli by pokazać
tą nieruchomość swoim klientom,
zapraszam do kontaktu.
Razem uzgodnimy dogodne warunki współpracy przy sprzedaży.

  • ID: 996750
  • Opublikowano: 14 maja 2024
  • Aktualizacja: 14 maja 2024
  • Wyświetleń: 29