Działka usługowa Lisiniec, małe hale na wynajem

185 000 zł

Szczegóły oferty

Proponuję na sprzedaż działki położone w dzielnicy Lisiniec, w drugiej linii zabudowy od  ul. Wejherowskiej.
Przedmiotem sprzedaży są dwie działki o wymiarach ok 23 m szerokości i ok 75 m długości.

Ze względu na przeznaczenie i lokalizacje działek jest to dobra propozycja pod budowę małych obiektów usługowo- magazynowych.

Działka objęta jest MPZP (Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego)
(Uchwała nr 570/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2013 r.)

Oznaczone są jako: U1– tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej.


  Dla terenu oznaczonego symbolem: U.1 ustala się:
   1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;
   2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej.

 Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenów:
   1) ogranicza się wysokość projektowanej zabudowy do jednej kondygnacji nadziemnej;
   2) wyklucza się lokalizację:
      a) zabudowy mieszkaniowej,
      b) tymczasowych obiektów budowlanych nie będących zapleczem budowy;
      3) lokalizacja budynków gospodarczych i garaży w głębi nieruchomości.

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:
   1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maksymalnie 0,3;
   2) udział powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 40% w stosunku do powierzchni działki budowlanej.

4. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
   1) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku do 360m², z ograniczeniem powierzchni zabudowy budynków gospodarczych, garażowych i magazynowych do 200 m²;
   2) szerokość elewacji frontowej dla budynków usługowych – minimum 10 m;
   3) wysokość zabudowy:
      a) budynków usługowych i zaplecza socjalno- administracyjnego – maksymalnie 6 m,
      b) budynków oraz wiat gospodarczych, garażowych i magazynowych – maksymalnie 5 m,
      c) innych obiektów budowlanych – maksymalnie 8 m.

Zapraszam na prezentacje i do wizyty w biurze.

  • ID: 1003299
  • Opublikowano: 14 maja 2024
  • Aktualizacja: 14 maja 2024
  • Wyświetleń: 35